Viha ja ideologia 1

Slavoj Zizek on esittänyt mielestäni mielenkiintoisen näkökulman yhteiskunnassa esiintyvän vihan syntyyn. Taannoiset Tottenhamista alkunsa saaneet Englannin mellakat ovat herättäneet paljon keskustelua yhteiskunnan tilasta ja siitä miten ja miksi tällaisia ilmiöitä pääsee esiintymään. Silmittömän vakivallan ja vihan syiksi on esitetty monia eri tekijöitä. Syinä nähdään tuloerojen ja eriarvoisuuden kasvu, sekä näistä johtuvien jännitteiden lisääntyminen ja lopulta kipinänä kuivaan heinäpaaliin epäselvä ampumatapaus jossa poliisin toimesta surmattiin 29-vuotias mies. Keskustelua ja ihmetystä tapahtumiin liittyen on herättänyt kuitenkin vihan ja väkivallan tapa, sekä sen kohdistuminen. Syntyneissä mellakoissa poltettiin autoja, rikottiin ja ryösteltiin kauppoja, liikkeitä yms. eivätkä lopulta kaikki mellakoihin osallistuneetkaan olleet suhteellisesti erityisen huono-osaisia (jos tällaista epämääräistä ja tympeää termiä voi tässä käyttää.) Mielenkiintoisinta on kuitenkin toimenpiteiden kohteet ja niiden valinta. Mellakkajoukkojen tuhotessa ja ryöstäessä liikehuoneistoja, pahoinpidellessä ihmisiä, polttaessa autoja ja huutaessa ja riehuessa kadulla herää kysymys; mikä tämä toimenpide lopulta on luonteeltaan? Mihin sillä pyritään? Jos se on vihan ja väkivallan osoitus jotain vastaan, niin ketä ja mitä?

Olen kuullut mielipiteitä joiden mukaan kyseessä on vain ihmisen alkukantainen tapa ja halu lähteä toteuttamaan silmitöntä vakivaltaa sopivan tilaisuuden sattuessa. Eli silloin kun se poikkeustilanteen salliessa on näennäisesti hyväksyttyä. Tämä kuulostaa jokseenkin keskenjääneeltä ajatukselta, eikä se oikeastaan anna minkäänlaista vastausta yhtään mihinkään kysymykseen.

Zizek esittää (korjatkaa jos olen mielestänne tulkinnut hänen sanojaan väärin) että viha kumpuaa ihmisen kyvyttömyydestä toteuttaa vallitsevaa ideologiaa. Eli jos ihminen syystä tai toisesta on asemassa, jossa hänen on mahdotonta toimia yhteisössä vallitsevan ideologian mukaisesti, hänelle ei jää muuta vaihtoehtoa osallistua toiminnallisesti, kuin silmittömän väkivallan kautta.

Eli (tulkintani mukaan) kyse ei näin ollen olisi suoranaisesti materiaalisen elintason heikkouden, tai yksilön hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden vähäisyyden välittömästä vaikutuksesta vihan syntyyn, vaan siitä että yksilö ei joko omaa, tai koe omaavansa niitä vallitsevan ideologian vaatimia edellytyksiä ja/tai resursseja olla toimija yhteisössä. Täten yksilö on konkreettisesti syrjässä. Poissa pelistä. Ja jos mikään rakentava vaihtoehto, jonka yksilö kokisi olevansa kykeneväinen yhteisölleen tarjoamaan, päästäkseen sen täysivaltaiseksi jäseneksi, ei kelpaa yhteisön toteuttaman ideologian normeihin ja vaatimuksiin, niin mikä on se viimeinen. Mikä on viimeinen keino olla toimija, jos muut keinot ovat poissuljettuja? Väkivalta.

Viha ja väkivalta eivät itsessään tietenkään koskaan ole rakentavia ja niiden kautta saadut aikaansaannokset ovat puhtaan tuhoavia, joten oletettavasti (mikäli näin ajatellaan) tällöin merkitystä on ainoastaan väkivallan kohteella ja sillä miten väkivallan tekoa ja sen kohdistamista tulkitaan yhteisössä. Viha ja väkivalta leimataan helposti vain yksilön ongelmista johtuvaksi somaattiseksi sivuoireeksi, jota täytyy lääkitä hoidolla tai pyrkimyksellä auttaa yksilöä antamalla hänelle mahdollisuuksia olla täysivaltainen toimija yhteisössä. Tämä sinällään näennäisesti empaattinen ja humaani näkökulma sulkee kokonaan pois väkivallan konkreettisen kritiikin vallitsevaa ideologiaa kohtaan.

No mikä se ideologia tässä tapauksessa sitten oikein on?

Mikä on meidän länsimaisen sivistyksemme keskuudessa vallitseva hallitseva ideologia, jota osa ihmisistä on kykenemättömiä toteuttamaan ja siksi kokevat suurta väkivaltaan johtavaa vihaa? Siitä lisää seuraavassa kirjoituksessa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s